За чистије и зеленије школе у Војводини

Skolsko zvono 1

 „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2018/2019. години

ЕКОЛОШЛКИ ДНЕВНИК

 У оквиру овог пројекта планиране су бројне активности:

 • Едукација деце/ученика, просветних радника, родитеља, локалне средине
  • 16.11.2018. године предавање на тему Чист ваздух Канцеларија за младе
 •          Намењено ученицима осмог разреда
  • 21. 22. 23 и 29. новембар. Циклус предавања Канцеларије за младе под називом „ЗНАЊЕМ ДО ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“

         Намењено ученицима осмог разреда

  • Предавање и радионица за родитеље „Здраво одрастање“ 7. новембар 2018. године. Присутни родитељи другог и четвртог разреда
  • 18. април 2019. године Едукација ученика 4. разреда од стране ученика 5. разреда на тему Позитиван и негативан утицај човека на животну средину у непосредном окружењу”

  Број учесника 20 ученика 5. разреда, ученици 4. разреда,   наставик биологије,

 • Реализација едукативних и креативних радионица– Радионице рециклаже
 • РАДИОНИЦА РЕЦИКЛАЖЕ ПАПИРА
 • Рециклирање папира, Рециклирање пластичних кеса,
 • Рециклирање тетрапак амбалаже, Чист ваздух дубок удах
 • Истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу-биологија-еколошки пројекти.
 • Позитиван и негативан утицај човека на животну средину-еколошки пројекти
 • Амбијентална настава у подручној школи у Баноштору
 • Уређење еко кутка (у учионици, школском или ваншколском простору ….)

IMG_20181116_130854

IMG_20181019_125814

 • Еколошке новине (зидне)

IMG_20181116_130757

 • Страна у електронском часопису Школско звоно

Школско звоно

 • Организовање еко патрола (на нивоу одељења, смене, школе и шире….)-
  • У току школске 2018/2019.године еколошка патрола која је обухватала ученике од петог до осмог разреда, реализовали је следеће тачке:

   – Писање плана активности

   -Обележавање 16. септембра- Дана заштите озонског омотача

   -Учествовање на еко конкурсу “Не прљај, немаш изговор”

   – Израда акционог плана и пријава за пројекат “За чистије и зеленије школе у Војводини”(пројекат траје од новембра до маја)

   -Учешће на конкурсу Фестивала науке “ Да смеће не буде веће”

   – Озелењавање школског дворишта и постављање цветних леја

   – Уређење кабинета за биологију

   – Акција “Чепом до осмеха”

   – Уређење еко кутка

   – Медијска пропраћеност планираних активности

   – Реализација осталих активности-  еко пројекти: “Примери позитивног и негативног утицаја човека на животну средину у непосредном окружењу” и “Истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу

   -Обележавање Дана планете Земље 22.априла

 • Уређење простора (на нивоу учионице, школског или дворишног простора и шире …)
 • Анкета ученика ,,Какву школу желим“
 • Уређење простора у матичној школи

АКЦИЈА КРЕЧЕЊА

 • Уређење дворишта у матичној школи –израда клупица , полигон за игре
 • Озелењавање простора (на нивоу учионице, школског или дворишног простора и шире …)
 • Постављање компостера у Баноштору и органска производња
 • Активности везане за прикупљање, разврставање и рециклирање отпада (папир, пластика, батерије, чепови и/или  лименке)
 • Радионице рециклирања папира и пластике

РЕЦИКЛИРАЊЕ ПЛАСТИКЕ

 • Обележавање  датума значајних за ову проблематику- 16. септембар – Дан заштите озонског омотача – Поучни филм о значају заштите озонског омотача

ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА

 • 21. март – Светски дан шума  и 22.март Светски дан вода
 • 26. март – Сат за нашу планету
 • сат
 • Дајте допринос заштити животне средине -УГАСИ СВЕТЛА ОД 20.30 до 21.30
 • Израда флајера на часу ликовне културе
 • -21. мај-Дан цвећа- Цвеће за моју школу- рециклажа  , жардињере од гуме и садња цвећа, сарадња са родитељима
 • -29. јун-Међународни дан Дунава – Еколошке ,едукативне , ликовне радионице у Баноштору
 • Организација наградних конкурса на тему заштита животне средине-
 • ЕКО састави
 • Организовање квиза о значају очувања заштите животне средине и одрживог развоја
 • ЕКО квиз прљаво и чисто није исто
 • Тематске изложбе
 • Изложбе на тему Годишњих доба,
 • Здравствени кутак
 • Учешће на другим пројектима/конкурсима везаним за ову тему – Конкурс Енергија је свуда око нас,
 • Фестивал науке,
 • https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6E3J2MQ0Imo
 • Дигитални час
 • Не прљај немаш изговор
 • Нове, иновативне активности и садржаји који доприносе формалним и неформалним облицима образовања и васпитања деце, ученика, просветних радника, родитеља и шире друштвене заједнице -„Нико није ИН ако није фин“

НИКО НИЈЕ ИН АКО НИЈЕ ФИН

 • Сарадња са Канцеларијом за младе Сарадња са другим установама (предшколским установама, основним и средњим школама, представницим локалне самоуправе ….)
 • Сарадња са предшколском установом „Љуба Станковић“ Баноштор Рециклирање

 

Координатор пројекта  Маријана Милутин

Advertisements